SU VE ATIKSU ARITMA TESİSİ YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ​

Endüstriyel atıksu arıtma sistemleri, sanayi tesislerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilmektedir. Kimyasal arıtma ürünleri kimyasal metodlar kullanılarak fiziksel arıtma işlemleri sonrası uzaklaştırılamamış suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir.

Bu sistemleri imalat programımız dahilin de bulunan hızlı ve yavaş karıştırma üniteleri kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri kimyasal arıtma proseslerinde rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır. Yasal mevzuat gereği yapmamız gereken analizleri Akredite olmuş tarafımızca anlaşmalı laboratuvar firmalarına analizleri yaptırıp işletme esaslarına göre tesis personelimizi eğitimlerini titizlikle yapıp işletme ve bakım hizmetlerini tecrübeli kadromuzla sağlayarak yasal izinlerin alınmasıyla arıtma tesislerimizi en yüksek verimde çalıştırıp en düşük maliyetle inşaa edip işletiyoruz.

İnşa ettiğimiz kimyasal atıksu arıtma tesislerini gelecekte büyüyen iş hacmince de cevap verebilecek şekilde projelendiriyoruz.​

Tarafımızca anlaşmalı akredite laboratuvar ile uygun analiz sonuçlarına göre ortamında yapılan kirlilik tayinleri ile oluşturulan en iyi prototip inşa edilerek atıksu arıtma tesisi metodu seçilir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atıksu miktarı, atıksuyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir.​

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Evsel Atıksu; konutlardaki günlük aktiviteler sonucunda banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerden kaynaklanan atıksulara verilen isimdir. Evsel atıksular genellikle Biyolojik Arıtma Yöntemleri kullanılarak arıtılmaktadır. Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.

Biyolojik paket arıtma üniteleri, kolay montaj imkanı sağlayarak düşük enerji tüketimi ile tam otomatik olarak kurup işletmesi sağlamaktayız. Tesis genel olarak; tesis kapasitesi ve işletme koşullarına göre betonarme ya da paket olarak seçilir. Biyolojik arıtma sistemleri kaba ızgara, ince ızgara, ön arıtma haznesi, kum tutucu ve yağ tutucu, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, dezenfeksiyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir.​

Arıtılmış suyun bahçe sulamada ve/veya diğer kullanma suyu için sistemin çıkış noktasına yapılan ek ünitelerle filtrasyon, ultra filtrasyon, dezenfeksiyon ünitelerini kurup sistemi opsiyonel olarak sürdürülebilir hale getiriyoruz. Mühendislik açısından optimum “maliyet-performans” mantığı çerçevesinde, tam otomatik çalışan ve bu nedenle personel istihdamına gerek duyulmayan %100 proses memnuniyet garantisi ile anahtar teslimi tesislerimizi hizmetinize sunmaktayız.

Konutlar ve Toplu Konutlar, Cezaevleri, Askeri Birlikler, Turistik Tesisler, Fabrika ve Sanayi Kuruluşları, Yazlık Siteler ve Villalar, Mezbahaneler, Köy ve Belediyeler Dinlenme Tesisler Sosyal Tesisler Okullar, Hastaneler evsel atıksu arıtma tesisleri uygulama alanlarını içerir.​

KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Orta ve büyük ölçekli yerleşim birimlerinde (şehir, ilçe, kasaba, köy vb.) oluşan evsel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Betonarme olarak tasarımı yapılan tesisler tesisin kurulacağı alana göre yer altı veya yer üstü olabilmektedir. Paket Atıksu Arıtma Tesislerimiz Ardışık Kesikli Aktif Çamur sistemine göre tasarlamış olup, doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir.

Tesisler genel olarak; kentsel nüfusa ve endüstri kapasitesine göre; otomatik temizlemeli kaba ızgara, otomatik temizlemeli ince ızgara, bant konveyör, kompaktör, debi ölçüm ünitesi, kum tutucu ve yağ tutucu, terfi ünitesi, koagülasyon-flokülasyon ünitesi, biofosfor ünitesi, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, dağıtım yapıları, çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma, dezenfeksiyon ünitesi ve koku giderim ünitesi gibi uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir. Tesis içerisinde bir laboratuvar ünitesi kurularak giriş ve çıkış suyu ile ilgili analizler günlük olarak yapılmasını sağlayarak tesisin optimum verimde çalışmasını sağlamaktayız.

Yasal mevzuat kapsamında tarafımızca anlaşmalı akredite laboratuvar firmalarımız ile anlaşmaya sağlayarak analizleri gerçekleştiriyoruz. Konusunda yetkin personel kadromuzla tesisin işletmesini yönetmelik kapsamında gerçekleştiriyoruz.​

İÇME VE KULLANIM SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Genellikle orta ve büyük ölçekli yerleşim bölgelerinde içme ve kullanım suyu temin edilmesi amacıyla su kaynağının (dere, göl, nehir, baraj vb.) özelliklerine göre projelendirilen arıtma tesisleri ile istenilen kalitede arıtılmış su elde edilmektedir. Tesisin projelendirilmesinde ham su kalitesi, suyun miktarı, kaynağa uzaklığı ve mevsimsel değişiklikler dikkate alındığından uygulanacak proses adımları farklılık gösterebilmektedir.

Su kalitesine bağlı olarak tesis; ön klorlama, oksidasyon, fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, filtrasyon, çökeltme, dezenfeksiyon ve çamur arıtma gibi proses ünitelerinden oluşmaktadır. Tesisin kurulacağı alandaki arazi eğimine göre hidrolik akışın sağlanabilmesi için cazibeli akış veya ara pompa istasyonları kullanılabilmektedir.

Diğer arıtma proseslerine göre içme ve kullanma suyu temini sağlaması ve 7/24 işletilme zorunluluğu nedeniyle doğru tasarım ve otomasyon sistemi kurularak işletme ve bakım kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Laboratuvar destekli ölçümler sayesinde ham su kalitesine bağlı olarak tesis daima optimum koşullarda işletilebilmektedir.​

İLERİ ARITMA - MBR (MEMBRAN BİYOREAKTÖR) SİSTEMLERİ

Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemleri evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların iyi kalitede arıtılması ve genellikle atıksuların geri kazanılması amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve atıksuların geri kazanılması ihtiyacı, biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin geliştirilerek MBR teknolojisi ile birlikte uygulandığı farklı uygulamalara dönüşmektedir. MBR Teknolojisinin kullanılması ile yüksek kalitede arıtılmış su elde edildiği gibi, tesis için gerekli alan ihtiyacı da azalmaktadır. Bu sebeple eski konvansiyonel tesislerin modernizasyonunda mevcut alan kullanılarak tesis kapasitesi rahatlıkla arttırılabilmektedir.

MBR membranları hollow fiber veya flat sheet tip olarak üretilmekte olup, MBR modülleri biyolojik arıtma reaktörlerinin içerisinde batık olarak çalışırlar. Biyolojik arıtma reaktörleri içerisinde oluşturulan yüksek aktif çamur konsantrasyonu sayesinde MBR modülleri daha verimli çalışır ve membran yüzeyinde oluşabilecek tıkanmaları engellemek amacıyla membran yüzeyinde daima bir akış sağlanır.

MBR Teknolojisine ait uygulamalar dünyada ve ülkemizde son derece hızlı artmakta olup, hassas bir sistem olması sebebiyle iyi projelendirme yapılması ve işletme koşullarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.​

MBR Sistemlerinin Kullanım Alanları:

• Evsel nitelikli atıksu geri kazanımı
• Endüstriyel nitelikli atıksu geri kazanımı
• Konvansiyonel tesislerde aynı veya daha az alanı kullanarak kapasite arttırımı
• Eski tesislerin modernizasyonu
• Arıtma Tesisi yapılacak alanın küçük olduğu tesisler
• Kuyu yada yüzey sularının içme ve kullanım suyu olarak kullanıldığı yerler
• Şebeke suyu kalitesinin uygun olmadığı yerler