DESKİ DEŞARJ İZNİ

Deşarj İzin Belgesi İşlemleri
İŞLEM ADIMLARI
Vatandaş ilgili belediyesinden alacağı numarataj (adres) belgesi, tapu ve kiracı ise kira sözleşmesi ile DESKİ Genel Müdürlüğü Halkla ilişkiler Birim'e başvuru yapar.
Kurum içinde ,Deşarj izin belgesi başvuru dilekçesi Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğüne havale olur.
Kurum içinde ,İşyerinin kanalizasyona bağlı olup olmadığı ile alakalı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı veya İşletmeler Dairesi Başkanlığı'na sorgulama yazısı yazılır.
Başvuru işlem sırasına alınır ve işlem sırasına göre yerinde iş yeri kontrolüne gidilir.
Vatandaş ,kontrol sonrasında istenen belgeleri hazırlanıp tabu dilekçe ile DESKİ Genel Müdürlüğü Halkla ilişkiler Birim'e başvuru yapar.
İzin belgesi hazır olması halinde ödenecek bedelle ilgili vatandaşa telefonla bilgi verilir ve belgeyi nasıl teslim alacağı bilgisi alınır.
Vatandaş ödemeyi gerçekleştirmesi halinde istemiş olduğu teslim yolu ile belge vatandaşa teslim edilir.

İSTENEN EVRAKLAR VE ALINACAK BEDELLER


Not:
Atık sularını fosseptikte toplayıp ilk defa Deşarj İznine başvuracaklar için ek olarak; Sızdırmaz Fosseptik Projesi ( 3 Adet )
Yerinde yapılacak denetimde, denetim ekiplerimiz iş yeri niteliğine göre ek evraklar İsteyebilir.
DESKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda analizlerinin Akredite laboratuvarda yapılması Şartıyla ardışık atık su numunesi alabilir.