ÇEVRE BOYUT ANALİZİ

Çevresel Boyut değerlendirme yönetim sistemleri kapsamında da istenen firmanın süreçlerindeki çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesidir.

Çevre boyut analizi şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken kullandıkları süreçlerde ve süreç adımlarının her birinde çevresel açısından değerlendirme yapılmasıdır. Bu analiz için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerde ise temel sıralama aşağıdaki gibidir,

  • Çevre boyut Analizi prosedürünün hazırlanması,
  • Faaliyetlerin belirlenmesi,
  • Çevre boyut olasılıklarının değerlendirilmesi,
  • Çevre boyut şiddetlerinin değerlendirilmesi,
  • Çevre boyut puanlamasının değerlendirilmesi,
  • Çevre boyut puanlamasına göre önceliklerin belirlenmesi,
  • Çevre boyutları için aksiyonların alınması.

Çevre boyut analizi yapılırken aksiyon veya mevcut önlemler kısmına sıradan bir koruyucu kullanmak yerine mühendislik önlemlerinin alınması öncelik olmalıdır.

Çevre boyut analizlerinin gözden geçirmeleri genel olarak yılda bir yapılmaktadır. Fakat bu periyotların haricinde de Çevre boyut analizleri, bildirimlerde, ramak kalalarda, çevre kazaları gibi durumlarda gözden geçirilmelidirler.

ASM olarak hizmetimiz;

Çevre boyut analizi yaparken ASM olarak ilk prensibimiz şirketin faaliyet alanlarında daha önce deneyim kazanmış çevre uzmanı/görevlisi seçmektir. Şirketimizin faaliyet alanında deneyimli uzmanımız ile şirket personellerince sahada faaliyetlerde incelenerek Çevre boyut analizleri en güncel yöntemler ile yapılmaktadır. Bu analiz sonrası Çevre boyut önceliklendirmesi yapılarak bir aksiyon planı dahilinde faaliyetlerin takipleri yapılmaktadır.

Çevresel Boyut Değerlendirme Yönetiminin Faydaları

Çevre kazası ve meslek etkileri için önleyici aksiyonları tespit etmek,

Yasal uyum,

Firmalarda verimli ve çevre ile uyumlu çalışma,

Çevre etki seviyesinin azaltılması

Çevre boyut bazlı yönetim ile proseslerde etkinlik.