ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Tesisle ilgili ÇED kararı alındıktan sonra tesisin işletilebilmesi adına yürütülen işlemlerin bütününe Çevre Danışmanlığı denir.

Çevre danışmanlığı kapsamında firma ile sözleşme yapıldıktan sonra gerçekleştirilen işlemler aşağıda listelenmiştir:

1) Tesisin Çevre izin ve lisans yönetmeliğinde Ek-1 ve Ek-2 kapsamında hangi maddelerden çevre iznine tabi, hangi maddelerden çevre lisansına tabi olup olmadığı belirlenmesi​

2) Tesise ait iş akış-proje özet raporunun hazırlanması​

3) İç Tetkik Raporunun hazırlanması ve çalışanlara yönelik eğitimlerin düzenlenmesi(eğitim raporunun hazırlanması​

4) Tesislere yapılan ziyaretler kapsamında aylık değerlendirme raporunun hazırlanması​

5) Tesislere gerekli olan emisyon, atıksu, gürültü ve iç ortam ölçümlerinin yaptırtılması​

6) Sırasıyla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne İl Müdürlüğü Uygunluk yazısının başvurusunun yapılması, tesisin geçici olarak işletilebilmesi için Geçici Faaliyet Belgesine (GFB) başvurulması, son olarak Çevre İzin ve Lisans belgesi alınması için başvuru yapılması ve başvuruların yapılmasından belgelerin alınmasına kadarki tüm işlemlerin takip edilmesi​

7) Tesislerden çıkan atıkların kontrolünün sağlanması adına atık yönetim planının hazırlanması ve atık beyanlarının sisteme düzenli olarak girişinin yapılması​

8) Tesiste oluşan atık suyun kanalizasyona bağlanması için deşarj izin belgesinin alınmasına dair işlemlerin yürütülmesi