KAPASİTE RAPORU HİZMETİ

Kapasite Raporu ; Üretim ve/veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili alanlarında üretebilecekleri ve/veya verebilecekleri hizmetlerin kapasitelerini gösteren belgelerdir. Kapasite raporu oluşturulurken aşağıdaki ve daha fazla bilgiden yararlanılmalıdır.
 • Makine Ekipman Cinsileri
 • Mekine Ekipman kapasiteleri ve güç bilgileri
 • Tesisat hakkında bilgiler
 • Kullanılan insan gücü
 • Yıllık Tüketim Miktarları (Ham malzeme, Enerji vb.)
 • Yıllık Üretim Kapasitesi
 • Kapasite Hesabı
Kapasite raporu Ticaret Odalarında alınır ve Ticaret Odası Uzmanları öncesi kapasite raporunun hazırlanması ve rapor halinde Ticaret Odasına sunulması gerekir. Kapasite raporu ilgili Ticaret Odası onayı sonrasında 3 Yıl geçerli olmaktadır.

Kapasite raporu aşağıdaki süreçlerde kullanılabilir;
 • Teşvik vb. başvurulurda
 • Çevre İzin ve Lisans Sürecinde
 • Yangın Raporu alınması durumunda
 • Diğer izin ve lisans başvurularında
Kapasite raporu ticaret odası formatları, gerekli belgeler ile birlikte ticaret odasına başvuru, inceleme ve denetleme sonrasında alınabilmektedir.